WE ARE NEXT

We are Next is een innovatief project van de Gymnastiekfederatie en de Vlaamse Overheid en streeft verschillende doelen na. Ook Iloka neemt deel aan dit project vol “challenges”.

We willen jongeren een plaats geven in de gymclub waar ze (recreatieve) gymnastiek kunnen beoefenen in een sfeer en omgeving die nauw aansluit bij hun interesses en leefwereld. Tegelijk bieden we hen de mogelijkheid om in groep toffe uitdagingen aan te gaan en samen te werken aan projecten die hen interesseren. Teamwork, creativiteit, eigen initiatief, engagement en uitdagingen staan centraal.

Op die manier krijgen de jongeren de mogelijkheid om talenten en competenties te ontwikkelen en skills aan te leren die ze in het latere leven ook kunnen gebruiken.

Meer informatie over het project?
Bekijk de gerealiseerde challenges van Iloka in de Facebookgroep van We Are Next.